Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Triển khai tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023

24-03-2023

Triển khai tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn cho đối tượng liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và nâng cao công tác đảm bảo an toàn trong quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, theo quy định việc tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch cho các đối tượng này được thực hiện 02 năm/ 01 lần và theo đề nghị của Công ty TNHH SX-TM-DV Liên Hiệp (ngày 21/03/2023) và Công ty CP KS Miền Đông AHP (ngày 23/3/2023) tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023 tại Công ty.

 

Hình. Công tác chuẩn bị nổ mìn của công ty.

Nội dung sát hạch liên quan gồm: Lý thuyết về chất nổ, thuốc nổ; Phân loại VLNCN; Các phương pháp điều khiển nổ; Phương pháp tính toán, thiết kế nổ mìn, lập hộ chiếu; Trình tự thi công bãi mìn và tiến hành khởi nổ; Phối hợp cảnh giới và chỉ huy nổ mìn; Tình hình sử dụng VLNCN tại Việt Nam và Bình Dương; Kỹ thuật an toàn trong bảo quản vận chuyển và sử dụng VLNCN; Kỹ thuật an toàn trong sử dụng VLNCN trên mỏ lộ thiên; Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Kết quả Các học viên của Công ty đã hoàn thành khoá học, làm bài kiểm tra thời gian 90 phút; những bài kiểm tra đạt từ 05 điểm trở lên và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

 


Thanh Tâm – P.QLCN

Lượt xem: 2681

Thống kê truy cập

Đang truy cập:256

Tổng truy cập: 13380960