Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Bình Dương tháng 8/2021 giảm 2,6% so với tháng trước

31-08-2021

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Bình Dương tháng 8/2021 giảm 2,6% so với tháng trước

Trong tháng 8/2021, Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường tại các địa phương với nhiều hình thức: tổ chức các chuyến hàng lưu động, bán hàng tại các bưu cục cấp xã, chợ truyền thống, trực tuyến; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho các phường đang thực hiện “khóa chặt, đông cứng” tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên.