Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC NGAY NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2023

18-01-2023

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC NGAY NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2023

Nhằm tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chủ động theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

 

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương trao quyết định luân chuyển công chức năm 2022 tại Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc Sở, BCH Đảng bộ Sở Công Thương

 

Ngày 16/01/2023 UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, thực hiện nghiêm túc việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đoán Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và văn bản số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão. Việc thực hiện được báo cáo kết quả theo quy định./.

 


Kim Bình – Thanh tra Sở

Lượt xem: 2082

Thống kê truy cập

Đang truy cập:320

Tổng truy cập: 12418357