Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

21-04-2015

Theo dự thảo, doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp phải đáp ứng hai tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư (sửa đổi) và đáp ứng 3 tiêu chí sau: 1- Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Theo dự thảo, doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp phải đáp ứng hai tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư (sửa đổi) và đáp ứng 3 tiêu chí sau: 1- Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

 

 

2- Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm: Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và tổng số lao động dưới 300 người (tương ứng với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009): phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp khác: phải đạt ít nhất 0,5%.

 

3- Tỷ lệ số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp: Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và tổng số lao động dưới 300 người (tương ứng với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009): phải đạt ít nhất 5%. Đối với các doanh nghiệp khác: phải đạt ít nhất 2,5%.

 

Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

 

Điều 75 Luật đầu tư (sửa đổi) quy định: Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

 

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

 

b) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành;

 

c) Tiêu chí khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

 


Lượt xem: 78

Thống kê truy cập

Đang truy cập:311

Tổng truy cập: 8214370