Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tiết kiệm xăng dầu - Tiết kiệm cho tương lai

12-03-2022

Tiết kiệm xăng dầu - Tiết kiệm cho tương lai

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nguồn cung hữu hạn. Do vậy, việc sử dụng xăng dầu tiết kiệm và hiệu quả với các chỉ tiêu cụ thể cần được quyết liệt triển khai. Việc chuyển đổi năng lượng thay thế, giảm dần tiêu dùng xăng dầu chính là giải pháp hữu hiệu góp phần đảm bảo nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và giảm chi phí cho loại nhiên liệu đắt đỏ này.

12/03/2022  10:04