Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thương nhân khi tổ chức hội chợ triển lãm phải thực hiện thủ tục hành chính như thế nào?

09-03-2023

Thương nhân khi tổ chức hội chợ triển lãm phải thực hiện thủ tục hành chính như thế nào?

Đối với việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính: “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam” trực tuyến trên trang web: dichvucong.binhduong.gov.vn.

 Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính Phủ);

- 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;