Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thương nhân khi đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam cần lưu ý những gì?

16-03-2023

Thương nhân khi đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam cần lưu ý những gì?

Khi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, thương nhân cần đăng ký với Sở Công Thương tỉnh thành nơi tổ chức để được cấp giấy phép tổ chức hội chợ. Tuy nhiên, nếu sau khi đăng ký, thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung thì cần lưu ý một số điểm sau:

Thời gian đăng ký sửa đổi, bổ sung: Thời gian đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải trước ít nhất 30 ngày so với ngày tổ chức

.

Triển lãm gốm sứ, thủ công, mỹ nghệ

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung: Đối với hội chợ triển lãm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thương nhân thực hiện thủ tục trực tuyến “đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam” trên cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Dương (dichvucong.binhduong.gov.vn) cho Sở Công Thương Bình Dương. Nội dung đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung phải rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Kèm theo hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung là các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ví dụ: Thương nhân thay đổi ngày tổ chức, tên hội chợ, chủ đề, ngành hàng dự kiến tham gia thậm chí là việc hủy không tổ chức hội chợ, triển lãm như đã đăng ký, thương nhân cũng phải đăng ký sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, thương nhân cần lưu ý cả về việc bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Với những lưu ý trên, thương nhân sẽ có thể tổ chức một hội chợ, triển lãm thương mại thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 


Phương Đài - QLTM

Lượt xem: 1749

Thống kê truy cập

Đang truy cập:234

Tổng truy cập: 13419749