Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 có thể đạt 11,5 tỷ USD

01-01-2011

Tại cuộc họp báo về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài do Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức, vốn FDI thực hiện trong năm 2011 được dự báo có thể đạt 11 - 11,5 tỷ USD, trong đó vốn phía nước ngoài đạt khoảng 8 - 8,5 tỷ USD; vốn đăng ký năm 2011 đạt khoảng 20 tỷ USD.

Tại cuộc họp báo về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài do Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức, vốn FDI thực hiện trong năm 2011 được dự báo có thể đạt 11 - 11,5 tỷ USD, trong đó vốn phía nước ngoài đạt khoảng 8 - 8,5 tỷ USD; vốn đăng ký năm 2011 đạt khoảng 20 tỷ USD. 

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm tới sẽ có nhiều thay đổi khá căn bản. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sẽ chú trọng vào nâng cao chất lượng các dự án FDI mà không chạy theo số lượng; thu hút có chọn lọc với trọng tâm là các dự án cơ sở hạ tầng, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh; những dự án sản xuất hàng xuất khẩu; dự án phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; dự án có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài sẽ theo từng chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực và theo vùng miền, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng miền và giảm thiểu đầu tư theo phong trào, theo thành tích. 

Công tác thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ được tăng cường. Các dự án đầu tư quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên khoáng sản không có chế biến sâu, dự án tiêu tốn năng lượng… sẽ được xem xét kỹ và chặt chẽ hơn, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước.

Trong năm 2010, vốn đăng ký cả cấp mới và tăng vốn đạt 18,595 tỷ USD; vốn thực hiện đạt 11 tỷ USD, trong đó vốn nước ngoài khoảng 8 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2009 (so với 7,3 tỷ USD) và vượt dự kiến cho năm nay. Các doanh nghiệp FDI đã nộp ngân sách nhà nước 3,1 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2009, vượt 6% kế hoạch và đóng góp 18,4% tổng thu ngân sách nội địa. Tính đến nay, lĩnh vực FDI sử dụng 1,9 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu việc làm gián tiếp.

 

 


 


Lượt xem: 106

Thống kê truy cập

Đang truy cập:354

Tổng truy cập: 8213776