Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông tư Quy định Công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

07-01-2011

Trong thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thương mại tăng nhanh kèm theo đó là các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt với ngành Công Thương là ngành sử dụng nhiều máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ với thông số kỹ thuật cao.

Trong thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thương mại tăng nhanh kèm theo đó là các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt với ngành Công Thương là ngành sử dụng nhiều máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ với thông số kỹ thuật cao.

 Thực hiện quy định của pháp luật và, nâng cao hiệu quản quản lý công tác an toàn trong ngành Công Thương, đặc biệt là công tác phòng ngừa, đánh giá rủi ro các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất  nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị, dây chuyền sản xuất và người sử dụng, ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 43/2010/TT-BCT quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2011.

Thông tư gồm 03 chương và 11 Điều, được áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, xăng dầu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn trong ngành Công Thương.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn, bao gồm: Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và an toàn khu vực sản xuất.

Tại Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn trong ngành Công Thương, cụ thể: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị được Bộ Công Thương giao trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn trong ngành Công Thương. Các Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn quản lý, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh, thành phố để kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về công tác an toàn theo quy định đồng thời thực hiện việc tổng hợp các thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, báo cáo Bộ Công Thương.

Tải toàn văn Thông tư 43/2010/TT-BCT


Lượt xem: 141

Thống kê truy cập

Đang truy cập:800

Tổng truy cập: 8499798