Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 4 năm 2019

13-06-2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm 18% ( tương ứng giảm 881 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 10.868 chiếc, tương ứng đạt 244 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 13.253 chiếc với trị giá là 309 triệu USD.

Biểu đồ: Cơ cấu xuất xứ ô tô nguyên chiếc của Việt Nam trong tháng 4 năm 2019

Trong tháng 4/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là Thái Lan với 5.620 chiếc, từ Inđônêxia với 3.669 chiếc, từ Trung Quốc với 467 chiếc và từ Nhật Bản với 308 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 4 năm 2019

Chỉ tiêu

Tháng 4/2019

So sánh với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

8.839

164.179.926

9.477

190.359.498

81,3

67,4

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

2

34.139

 

 

 

 

Ô tô vận tải

1.583

48.490.375

3.240

77.125.360

14,6

19,9

Ô tô loại khác

444

31.527.466

536

41.391.381

4,1

12,7

Tổng cộng

10.868

244.231.907

13.253

308.876.239

100,0

100,0

 

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 4/2019, có 8.839 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 164 triệu USD, chiếm 81,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 6,7% (tương đương giảm 639 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.467 chiếc, giảm 16,6% và thành phố Hải Phòng với 4.336 chiếc, tăng nhẹ 5,4%.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 4.127 chiếc, giảm mạnh 34,5% so với tháng trước. Tiếp theo là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 3.666 chiếc, tăng mạnh 48,4%; xuất xứ từ Nhật Bản với 293 chiếc, tăng 23,1%…so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 3/2019 chỉ có 2 chiếc xe loại này có xuất xứ từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cảng/cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh .

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 4/2019 đạt 1.583 chiếc, với trị giá đạt 48,5 triệu USD; giảm 51% về lượng và giảm 37% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.493 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm mạnh tới 60,6% và chiếm tỷ trọng 94% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2019 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố  Hải Phòng với 410 chiếc, giảm tới 85% so với tháng trước , thành phố Hồ Chí Minh với 1.105 chiếc, giảm 10,5%.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Trong tháng 4/2019, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tới 444 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 31,1 triệu USD. Trong đó, có tới 337 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, có 50 xe từ Hàn Quốc, có 15 xe từ Nga…

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cảng cửa khẩu  của Lạng Sơn với 266 chiếc và giảm 9,2% so với tháng trước

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu tới 50.682  chiếc ô tô nguyên chiếc các loại . Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 36.261 chiếc, ô tô vận tải là 13.045 chiếc, ô tô trên 9 chỗ ngồi là 119 chiếc

Biểu đồ 2:  Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại ( ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, ô tô trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải và ô tô loại khác) trong 4 tháng/2018 và 4 tháng/2019

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2019 có 318 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 348 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 8,5% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 92 triệu USD, giảm 15,9% so với tháng trước; từ Trung Quốc với 68 triệu USD, tăng 13,2%; từ Nhật Bản với 57 tr​iệu USD, giảm 2,9%; từ Thái Lan với 42 triệu USD, giảm 19,4%; từ In đô nê xi a với 17,4 triệu USD, tăng 18,6%; từ Đức với 12,2 triệu USD, giảm 30,6%; từ Ấn Độ với 12,1 triệu ÚD, giảm 22,4%. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 7 thị trường, nước xuất xứ này đạt 301 triệu USD, chiếm tỷ trọng 95% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Với kết quả trong tháng 4/2019 đã nâng trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 4 tháng năm 2019 lên tới gần 1,3 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:66

Tổng truy cập: 10311