Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05-04-2016

Sở Công Thương Bình Dương xin thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 2167/BCT-CNNg ngày 15 tháng 3 năm 2016 về việc xây dựng dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm để triển khai thực hiện Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Sở Công Thương Bình Dương xin thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Thông tin chi tiết và phiếu khảo sát lập thành 02 (hai) bản gửi trước ngày 14/4/2016 theo địa chỉ:

1/ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bình Dương địa chỉ: Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0650-3828348, Fax: 0650-3811172; Email: phongdh@binhduong.gov.vn 

2/ Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương, Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, email: sondth@moit.gov.vn 

Đính kèm file: - Các công văn và phiếu khảo sát (tải về)


Lượt xem: 91

Thống kê truy cập

Đang truy cập:371

Tổng truy cập: 8576700