Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

08-01-2016

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương xin thông báo về chương trình hỗ trợ thực hiện xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 như sau.

THÔNG BÁO
Chương trình hỗ trợ tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm), phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015 của Bộ Công Thương theo Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2015.

Trung tâm xin thông báo về chương trình hỗ trợ thực hiện xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 như sau:

- Đối tượng thụ hưởng: Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011.

- Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 02 doanh nghiệp.

- Mức hỗ trợ: 
o Tổng chi phí: 140.000.000 đồng/ 01 doanh nghiệp, trong đó:
 Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước : 70.000.000 đồng.
 Doanh nghiệp thanh toán  : 70.000.000 đồng (bao gồm: 20.000.000đ đối ứng bằng nhân công và 50.000.000đ bằng tiền mặt).
o Không bao gồm chi phí Chứng nhận ISO 50001:2011. 
- Thời gian thực hiện dự án: 12/2015 – 06/2016.

- Điều kiện: Các doanh nghiệp tham gia cần đảm bảo:
o Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
o Có nhu cầu tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
o Cử cán bộ kỹ thuật tham gia và phối hợp thực hiện, cung cấp số liệu đầy đủ phục vụ công việc và tạo điều kiện cho các cán bộ tư vấn tiến hành công việc thuận lợi.
o Ưu tiên cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tiên. 
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký theo mẫu đính kèm về Trung tâm trước ngày 31/01/2016.

Tải Phiếu đăng ký tại đây

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
187 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel: 0650 3 814 088  -  Fax: 0650 3 813 866 (di động: 0909 355 256 – Trần Công Danh)
Email: kcvtvptcn.sct@binhduong.gov.vn (hoặc: danhtc2006@gmail.com)

Trung tâm Khuyến công Bình Dương.


Lượt xem: 148

Thống kê truy cập

Đang truy cập:483

Tổng truy cập: 8577208