Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo thời gian không được không được phép tiến hành nổ mìn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

25-04-2017

Thực hiện nghiêm Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện nghiêm Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng thời để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2017, Sở Công Thương thông báo:

- Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh không được phép tiến hành nổ mìn từ ngày 28/4/2017 (Thứ 6) đến hết ngày 03/5/2017 (06 ngày).

- Lãnh đạo các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra và quản lý an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị trước, trong và sau dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2017./.


Lượt xem: 132

Thống kê truy cập

Đang truy cập:287

Tổng truy cập: 8518798