Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo nâng cấp dịch vụ công mức độ 3,4 đối với thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh

27-06-2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã hoàn thành thời gian thí điểm nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã hoàn thành thời gian thí điểm nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh.

Kể từ ngày 01/6/2017 Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính gồm:

Các dịch vụ công đã cung cấp mức độ 3

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. (bấm vào hướng dẫn)
  2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.
  3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (trường hợp thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sx, kd; thay đổi, bổ sung quy trình sx, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
  4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị hỏng, thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sx, mặt hàng kd).
  5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh).
  6. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. (bấm vào hướng dẫn)

Các dịch vụ công đã cung cấp mức độ 4 (hồ sơ đăng ký phải có chữ ký số)

  1. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (bấm vào hướng dẫn)
  2. Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  3. Thông báo thực hiện khuyến mại. (bấm vào hướng dẫn)
  4. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. (bấm vào hướng dẫn)

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục nêu trên, vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.binhduong.gov.vn, sau đó chọn thủ tục hành chính cần thiết và làm theo hướng dẫn.

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của mình trên cổng dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận lợi. (thông báo đính kèm)

Nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274 3 820 767 để được hướng dẫn chi tiết.

Xin trân trọng cám ơn!


Thống kê truy cập

Đang truy cập:78

Tổng truy cập: 13830