Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu

25-06-2020

CMSC Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS). Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

 

Nhằm hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu trong APEC và Liên minh Châu Âu, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Công văn số 242/HC-QLHC ngày 20/3/2020 của Cục Hóa chất về việc thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu, gồm các nội dung như sau:

Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS). Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

Trong khuôn khổ Đối thoại hóa chất (Chemical Dialogue) thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể áp dụng trong hoạt động thương mại quốc tế.

Với vai trò là thành viên tích cực của Đối thoại hóa chất (APEC), Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tham gia hoàn thiện hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo GHS bằng 38 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm 12 ngôn ngữ của các quốc gia APEC (Australia, Chile, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam) và 26 ngôn ngữ của toàn bộ các nước Liên minh Châu Âu.

Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất này được đăng tải tại địa chỉ website của nhóm kỹ thuật GHS thuộc APEC (https://great.osha.gov.tw) và website của Cục Hóa chất (www.cuchoachat.gov.vn).

Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật bổ sung, xin liên hệ Phòng Quản lý hóa chất, Cục Hóa chất, điện thoại 024.22205136; email: ThangLV@moit.gov.vn./.

Công văn chi tiết đính kèm


Hồng Tú

Tài liệu đính kèm: 15a_CVĐ_242_HC_QLHC_SCT.pdf

Lượt xem: 1904

Thống kê truy cập

Đang truy cập:906

Tổng truy cập: 8592702