Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo góp ý, thống nhất nội dung bộ TTHC ngành Công thương tỉnh Bình Dương

15-03-2016

Thực hiện Văn bản số 1706/STP-KSTT ngày 18/11/2015 của Sở Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính, Sở Công Thương đã rà soát, bổ sung bộ phận cấu thành Bộ thủ tục hành chính ngành Công Thương tỉnh Bình Dương,

Thực hiện Văn bản số 1706/STP-KSTT ngày 18/11/2015 của Sở Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính, Sở Công Thương đã rà soát, bổ sung bộ phận cấu thành Bộ thủ tục hành chính ngành Công Thương tỉnh Bình Dương, trong đó bao gồm các thủ tục hành chính ngành Công Thương tại cấp huyện, xã theo Kế hoạch 1285/KH-UBND ngày 25/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Công Thương đề nghị phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp góp ý, thống nhất nội dung Bộ thủ tục hành chính ngành Công Thương tại cấp huyện, cấp xã trước khi Sở gửi Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành.

Tiến độ thực hiện: đến trước ngày 22/3/2016 (thứ Ba).

Ý kiến góp ý gửi về email binhdk@binhduong.gov.vn

Để phối hợp, đề nghị liên hệ số điện thoại 0913141234 (Bà Kim Bình) cùng trao đổi thực hiện.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các phòng Kinh tế các huyện, thị, thành phố./.  
Nội dung góp ý đơn vị tải về tại đây.


Lượt xem: 87

Thống kê truy cập

Đang truy cập:352

Tổng truy cập: 8213732