Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Hooker Furniture Corporation tại Bình Dương

09-08-2021

Sau khi xem xét hồ sơ; Căn cứ quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định về trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương xác nhận Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Hooker Furniture Corporation tại Bình Dương

Ngày 09/8/2021, Sở Công Thương Bình Dương đã nhận Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Hooker Furniture Corporation tại Bình Dương. Sau khi xem xét hồ sơ; Căn cứ quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định về trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương xác nhận Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Hooker Furniture Corporation tại Bình Dương như sau:

Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOOKER FURNITURE CORPORATION TẠI BÌNH DƯƠNG.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE REPRESENTATIVE OFFICE OF HOOKER FURNITURE CORPORATION IN BINH DUONG

Giấy phép thành lập số 74-00007-01 do Sở Công Thương cấp lần đầu ngày 15/12/2011.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Số 17, đường Hoàng Văn Thụ, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện

Họ và tên: SOON CHOONG HAN                

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Malaysia.

Hộ chiếu số: A28925486

Ngày cấp: 28/3/2013, Nơi cấp: Malaysia.

Nơi đăng ký lưu trú: Căn hộ 12B-C6, Cao ốc Sunrise – Block C, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngày chấm dứt hoạt động tại Bình Dương: 01/8/2021.

Hooker Furniture Corporation có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 38 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP./.


Nguyên Trân

Lượt xem: 2321

Thống kê truy cập

Đang truy cập:303

Tổng truy cập: 4945643