Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo cập nhật danh sách các DN sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được

28-03-2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 2088/BCT-KH ngày 11/03/2016 về việc rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được để Bộ công bố trên toàn quốc và đăng trên Website của Bộ Công Thương nhằm mục đích quảng bá khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng trong nước đặc biệt là trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 2088/BCT-KH ngày 11/03/2016 về việc rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được để Bộ công bố trên toàn quốc và đăng trên Website của Bộ Công Thương nhằm mục đích quảng bá khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng trong nước đặc biệt là trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Do hàng năm các doanh nghiệp trong nước tiếp tục sản xuất, cung cấp ra thị trường những mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường và một số doanh nghiệp trong danh sách có thể không tiếp tục sản xuất các sản phẩm đã đăng ký theo Danh mục. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp lập danh sách các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp mình (theo biểu mẫu) nằm trong Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo công văn số 2088/BCT-KH ngày 11/03/2016 của Bộ Công Thương.

Danh sách các sản phẩm xin gửi về Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất ngày 15/4/2016 theo địa chỉ: Tầng  8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 3828.348 (gặp ông Dương) hoặc Fax: 3811.172 để Sở kịp thời tổng hợp báo cáo về Bộ Công Thương./.


Lượt xem: 101

Thống kê truy cập

Đang truy cập:269

Tổng truy cập: 8213255