Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Quốc gia năng suất chất lượng

04-08-2022

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Quốc gia năng suất chất lượng

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp năng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh trạnh, ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình; Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình.

Để triển khai Chương trình, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC2) chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2024, gồm:

(1)Nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp tai các khu công nghiệp”.

(2)Nhiệm vụ “Hướng dẫn áp dụng Kaizen, 5S và một số giải pháp thân thiện môi trường của năng suất xanh cho doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam”.

 

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 992/TĐC-SMEDEC2 ngày 21/4/2022 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chương trình nêu trên.

Sở Công Thương thông báo đến các hiệp hội, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình Quốc gia năng suất chất lượng (đăng ký theo mẫu đính kèm). 

/documents/296837/1457606/Mau_phieu_dang_ky_tham_gia.docx/4f0cc8ac-c43f-45ee-9d70-1c0f97bcbd6d

Đăng ký tham gia Chương trình gửi về Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2), Địa chỉ: 64 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Trung tâm SMEDEC 2, địa chỉ: số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại 028.38248866 hoặc 0907791277 (Ms. Phạm Minh Chi).

 

 

 

 


Quốc Cường – Phòng QLCN

Lượt xem: 3011

Thống kê truy cập

Đang truy cập:297

Tổng truy cập: 10631500