Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TẬP HUẤN KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC NĂM 2021

01-12-2021

TẬP HUẤN KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC NĂM 2021

Trong những năm qua, ngành điện có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Bên cạnh việc đầu tư vào những dự án, công trình điện, thì ngành cũng hết sức quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho lực lượng lao động trong lĩnh vực này, đặc biệt là lực lượng Kiểm tra viên điện lực.  Kiểm tra viên điện lực có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra hoạt động điện lực trên các lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và sử dụng điện, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của Luật Điện lực hiện hành.

Nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho cán bộ làm công tác Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện tại các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh.