Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới

17-04-2020

CMSC Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, Sở Công Thương đề nghị các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghiên cứu thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 22/4/2020.

Thông tin chi tiết: Văn bản đính kèm

Anh Thư

Tài liệu đính kèm: 960-SCT-QLCN.signed.pdf