Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương triển khai phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

30-06-2022

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 217/QĐ-SCT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Sở Công Thương về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Với tinh thần cầu thị, mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công nhằm đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Sở Công Thương tổ chức gửi phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ   https://forms.gle/Pdz8rZek5ooSfwUj9 Hoặc quét QR sau:

Thời gian khảo sát: từ ngày 01/7/2022 đến 31/7/2022.

Rất mong được sự quan tâm tham gia khảo sát để Sở Công Thương tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ công do Sở cung cấp, mang đến sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn.


Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Lượt xem: 2107

Thống kê truy cập

Đang truy cập:272

Tổng truy cập: 10630856