Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9

14-10-2019

Sáng ngày 27/9, Sở Công thương Bình Dương đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở và thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đồng thời triển khai kế hoạch tháng 10.