Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sở Công Thương: hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

19-04-2019

Vào tháng 4 hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như cả nước phát động tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Nhằm phát động sâu rộng phong trào người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân; thực hiện theo đúng chủ đề của tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019 Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; Sở Công thương Bình Dương xây dựng Kế hoạch số 572/KH-SCT ngày 17 tháng 4 năm 2019, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

        Nội dung các hoạt động hưởng ứng của ngành Công Thương gồm:

        1. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của đơn vị, cơ sở đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động;

        2. Rà soát, bổ sung các qui trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị;

        3. Thực hiện công tác đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc theo qui định;

        4. Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN);

        5. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, thực hành sơ cấp cứu;

Hình ảnh: Công tác diễn tập PCCC-PCCN hàng năm tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hình ảnh: Về công tác diễn tập sơ cấp cứu người bị nạn tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

        6. Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN theo qui định, huấn luyện kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại nơi làm việc;

        7. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị;

        8. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất;

        9. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

        10. Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo qui định pháp luật hiện hành;

        11. Tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong năm 2019, Sở Công Thương Bình Dương sẽ tiếp tục chủ động và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với những đơn vị thực hiện không tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ - PCCN của đơn vị mình nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh./.

Hình ảnh: Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất hàng năm tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương