Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương Bình Dương thông báo về việc báo cáo của DN kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

13-01-2017

Sở Công Thương thông báo về việc báo cáo của DN kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Theo quy định tại Điều 15 thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có quy định “Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 hàng năm doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng và một năm tới Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản và dữ liệu điện tử”.

Để tổng hợp số liệu kịp thời báo cáo Cục Quản lý Cạnh tranh, Sở Công Thương Bình Dương thông báo đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tập trung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của mình. Nội dung báo cáo xin gửi về Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương – tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Lê Nguyên Trân, Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Điện thoại số: 0938994554; Email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc nguyentranleqltm@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể.

File đính kèm: Mẫu Báo cáo hoạt động PL II (tải về)./.                                                                                      


Lượt xem: 186

Thống kê truy cập

Đang truy cập:422

Tổng truy cập: 8576532