Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng10/2021 ổn định, tăng trưởng

11-11-2021

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng10/2021 ổn định, tăng trưởng

Với nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất, Tỉnh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp  và trực tiếp khảo sát, nắm tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Đến 17/10/2021, toàn tỉnh có 4.504 doanh nghiệp sản xuất đăng ký hoạt động theo các mô hình như “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm”, "3 xanh" và "3 tại chỗ linh hoạt", với gần 700 ngàn lao động; trên 90% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại.

Do đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định, tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ: khai khoáng giảm 33,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,3%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,4%).

 

Trong tháng, vốn đầu tư trong nước thu hút được 5.376 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (gấp 2,4 lần so với tháng trước), gồm 159 doanh nghiệp đăng ký mới (727 tỷ đồng), 30 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn (4.668 tỷ đồng), 01 doanh nghiệp giảm vốn (6 tỷ đồng); có 04 doanh nghiệp giải thể (13 tỷ đồng). Lũy kế 10 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút được 68.690 tỷ đồng (tăng 15,5% so với cùng kỳ), gồm 3.948 doanh nghiệp đăng ký mới, 799 doanh nghiệp tăng vốn, 53 doanh nghiệp giảm vốn; có 386 doanh nghiệp giải thể. Vốn đầu tư nước ngoài thu hút được 238 triệu đô la Mỹ (tăng 52% so với cùng kỳ), gồm 10 dự án mới (83 triệu đô la Mỹ), 68 dự án góp vốn (155 triệu đô la Mỹ). Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 01 tỷ 746 triệu đô la Mỹ (tăng 5% so với cùng kỳ), có 54 dự án đầu tư mới (566 triệu đô la Mỹ), 22 dự án điều chỉnh tăng vốn (799 triệu đô la Mỹ) và 149 dự án góp vốn (381 triệu đô la Mỹ).

 Đến nay, toàn tỉnh hiện có 52.590 doanh nghiệp đầu tư trong nước, tổng vốn 515 ngàn tỷ đồng; 4.001 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 36,95 tỷ đô la Mỹ.

Với những tín hiệu khả quan trong tháng 10/2021, hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt tăng trưởng  02 tháng còn lại của năm 2021.

                                                                                    

 


Kim Cúc – Văn phòng Sở

Lượt xem: 220

Thống kê truy cập

Đang truy cập:128

Tổng truy cập: 4526296