Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy trình hình thành mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

01-10-2020

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Theo đó, Cục Công Thương địa phương là đơn vị đầu mối phối hợp với đơn vị có liên quan công nhận, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Nội dung Quyết định đã nêu rõ hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương được thực hiện đối với có 15 lĩnh vực. Đó là:

1. An toàn thực phẩm

2. Mặt hàng rượu

3. Mặt hàng thuốc lá

4. Mặt hàng khí

5. Hoạt động tham gia chuỗi phân phối sản phẩm ngoài nước

6. Tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện

7. Hoạt động khuyến công

8. Hoạt động cụm công nghiệp

9. Cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng

10. Hỗ trợ tư vấn đầu tư, phát triển lĩnh vực hóa chất

11. Hỗ trợ xuất khẩu

12. Xúc tiến đầu tư phát triển

13. Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại

14. Công nghiệp

15. Phòng vệ thương mại

Căn cứ các tiêu chí theo quy định, tổ chức, cá nhân thiết lập hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương. Cụ thể:

* Đối với cá nhân tư vấn: Sơ yếu lý lịch; Bản sao hợp lệ bằng đào tạo, chứng chỉ; Báo cáo thuyết minh về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của tiêu chí; Bản sao hợp lệ các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (kèm bản gốc để đối chiếu).

* Đối với tổ chức tư vấn, hồ sơ: Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập; Báo cáo thuyết minh về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của tiêu chí của tổ chức và của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức; Bản sao hợp lệ các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (kèm bản gốc để đối chiếu).

Hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương của các cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp đến Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, theo địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ website: www.arit.gov.vn. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương của các cá nhân, tổ chức: Cục Công Thương địa phương chủ trì thẩm định, lấy ý kiến của đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia tư vấn. Sau khi có ý kiến thẩm định của các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia tư vấn, Cục Công Thương địa phương ban hành Quyết định công nhận cá nhân, tổ chức vào mạng lưới tư vấn viên.

Tiêu chí xét công nhận đối với cá nhân và tổ chức tư vấn được quy định cụ thể tại Quyết định số 842/QĐ-BCT đính kèm


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 541

Thống kê truy cập

Đang truy cập:111

Tổng truy cập: 472602