Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

15-04-2015

Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

Ngày 27/3/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BCT (Thông tư 05 ) sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê.

Theo Thông tư 05, Phụ lục IV-A – Mẫu C/O VC của Việt Nam và Phụ lục IV-B - Mẫu C/O VC của Chi Lê ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT bãi bỏ và được thay thế bằng Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05.

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

 


Lượt xem: 88

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1211

Tổng truy cập: 8540461