Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2015

09-03-2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015.

Ngày 27/2/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 được quy định cụ thể như sau: trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10), trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20), loại khác (mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) có số lượng là 46.305 tá (lưu ý các loại trứng này là trứng thương phẩm không có phôi); muối (mã số hàng hóa 2501) có số lượng là 102.000 tấn.   

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BTM ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư 03/2015/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2015 đến hết ngày 31/12/2015.


Lượt xem: 4

Thống kê truy cập

Đang truy cập:148

Tổng truy cập: 126414