Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quyết định về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20-11-2019

CMSC Ngày 14/11/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiệu lực thi hành kề từ ngày 01/01/2020.

(Văn bản đính kèm)

QLTM

Tài liệu đính kèm: 24-2019-QD.signed.pdf

Lượt xem: 44

Thống kê truy cập

Đang truy cập:173

Tổng truy cập: 291962