Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy hoạch phát triển ngành da – giày Việt Nam đến năm 2020

17-12-2010

Ngày 25 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 6209/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ngày 25 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 6209/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo Quy hoạch này, ngành da – giày Việt Nam sẽ phát triển phù hợp với quy hoạch của ngành và của cả nước, chủ động phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh sản xuất nguyên phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ ngành da –giày, ứng dụng công nghệ mới hiện đại, nâng cao năng lực tự thiết kế mẫu mã và phát triển sản phẩm mới, …

Mục tiêu của quy hoạch là phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2015 là 9,1 tỷ USD, năm 2020 là 14,5 tỷ USD và năm 2025 đạt 21 tỷ USD; nâng dần tỷ lệ nội địa hoá các loại sản phẩm, phấn đấu năm 2015 là 60-65%, năm 2020 là 75-80% và năm 2025 đạt 80-85%; đồng thời xây dựng một số khu - cụm công nghiệp sản xuất da – giày, sản xuất nguyên phụ liệu và xử lý môi trường tập trung; xây dựng mới và phát triển các cơ sở đào tạo …

Giày dép là sản phẩm chiến lược của ngành da – giày, trong đó giày thể thao và giày vải được ưu tiên hàng đầu trong sản xuất và xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2015, tổng giày dép các loại đạt 1.172 triệu đôi và đến năm 2020 là 1.698 triệu đôi. Ngoài ra, còn sản xuất giày dép da thời trang và cặp túi ví chất lượng cao để phục vụ thị trường mới, thị trường cao cấp và thị trường nội địa; tập trung sản xuất da thuộc với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.


Lượt xem: 935

Thống kê truy cập

Đang truy cập:379

Tổng truy cập: 8576889