Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh: “Tiếp sức” cho kinh tế tập thể phát triển bền vững

01-08-2022

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh: “Tiếp sức” cho kinh tế tập thể phát triển bền vững

Những năm qua, hoạt động của Quỹ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh cơ bản đạt được hiệu quả tích cực, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT của tỉnh tiếp cận, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đạt hiệu quả.


Lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh sẽ được hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại HTX Nông nghiệp Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên

Theo báo cáo, Quỹ phát triển KTTT đã góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX). 10 năm trở lại đây, bình quân mỗi đơn vị đạt doanh thu 15 tỷ đồng, tăng 25,5%; lợi nhuận bình quân đạt 750 triệu đồng, tăng 25,5%; tổng số thành viên gần 47.000 với mức thu nhập đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 17%. Cùng với đó, các HTX có tổng số lao động gần 12.000 người, tăng 12,5%, với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Các HTX nộp ngân sách bình quân hàng năm đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 17,8%. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của tỉnh, đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh, thành đầu tiên của cả nước hoàn thành 100% việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012.

Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ phát triển KTTT buộc phải tuân thủ theo điều lệ do UBND tỉnh ban hành, có xét tới đặc thù về định hướng khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT tại địa phương. Hoạt động cho vay đều bắt buộc các thành viên phải thế chấp tài sản bảo đảm, một số ít thành viên không có tài sản bảo đảm, không tiếp cận được nguồn vốn vay...

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ phát triển KTTT tỉnh, những khó khăn tồn tại, hạn chế, căn cứ theo quy định về mô hình hoạt động tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo “Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương”. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ máy tổ chức, quản lý điều hành độc lập và triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NQ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bình Dương lần thứ 4, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) vừa tổ chức, đề án đã được biểu quyết thông qua. Dự kiến việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương được triển khai thực hiện các bước theo quy định từ cuối năm 2022, ngay sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết cùng với những chính sách hỗ trợ phát triển KTTT nói chung, việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên sẽ tạo thuận lợi cho việc nâng cao hoạt động về nhiệm vụ hỗ trợ vốn phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng. Đồng thời, quỹ có ý nghĩa quan trọng trong công tác hỗ trợ vốn cho lĩnh vực KTTT phục hồi hoạt động SXKD sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đối tượng cho vay là HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác, thành viên của HTX (trừ đối tượng thành viên HTX là doanh nghiệp).

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương là 150 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn điều lệ hiện có là 70 tỷ đồng. Với việc chuyển đổi mô hình, tổ chức hoạt động theo Nghị định số 45 của Chính phủ, đồng nghĩa quỹ được bổ sung thêm vốn điều lệ từ ngân sách tỉnh 80 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh hiện có được kỳ vọng sẽ là kênh hỗ trợ hiệu quả cho các HTX đẩy mạnh SXKD, giải tỏa “cơn khát vốn” để phát triển mạnh, bền vững hơn.


https://m.baobinhduong.vn

Lượt xem: 2737

Thống kê truy cập

Đang truy cập:298

Tổng truy cập: 9329219