Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

PHIÊN TƯ VẤN XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT SANG THỊ TRƯỜNG CANANDA

07-06-2022

PHIÊN TƯ VẤN XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT SANG THỊ TRƯỜNG CANANDA

Bình Dương là tỉnh có thế mạnh về phát triển công nghiệp, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng xuất khẩu. Trong đó, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ 500 triệu USD, xuất siêu đạt 6,8 tỷ USD. Trong đó, sản phẩm gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, chiếm tỷ trọng khoảng 18,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tương đương 5,8 tỷ USD và chiếm trên 46% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của cả nước (cả nước 12,6 tỷ USD). Có thể thấy Bình Dương có tiềm năng và thế mạnh để phát triển xuất khẩu sản phẩm gỗ, nhất là các sản phẩm gỗ trang trí nội thất. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ của tỉnh Bình Dương tìm hiểu về tổng quan thị trường, xu hướng và thị hiếu của thị trường canada đối với các sản phẩm đồ gỗ và trang trí nội thất.

Sáng ngày 07 tháng 06 năm 2022, tại Bình Dương, Bộ Công Thương đồng chủ trì với Sở Công Thương Bình Dương tổ chức “Phiên tư vấn Xuất khẩu đồ gỗ và trang trí nội thất sang thị trường Canada” do bà Nguyễn Thu Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Bà Phan Thị Khánh Duyên – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Nguyễn Liêm – Chủ tịch Hiệp Hội Gỗ tỉnh Bình Dương chủ trì phiên hội nghị cùng với các doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Trong khuôn khổ của phiên tư vấn, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Canada cùng các chuyên gia, nhà nhập khẩu đồ gỗ và trang trí nội thất của Canada giới thiệu và chia sẽ những kinh nghiệm trong việc kinh doanh đồ gỗ tại thị trường Canada, đồng thời sẽ đưa ra các khuyến nghị, những cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp Bình Dương khi hợp tác, xuất khẩu sang thị trường Canada. 

Tại đầu cầu Canada: Bà Trần Thu Quỳnh, tham tán Thương mại Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada giới thiệu tổng quan thị trường, xu hướng và thị hiếu, triển vọng và thách thức, cơ chế hỗ trợ của Thương vụ, chia sẻ về việc chống bán phá giá tại thị trường này và Ông M. Denis Charest, Phụ trách thiết kế, marketing và kinh doanh đồ gỗ nội thất, Công ty DM-2 Inc, giới thiệu quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ và trang trí nội thất sang thị trường Canada.