Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phiên 1: “Global G.A.P – Hộ chiếu tiệp cận thị trường nông phẩm Châu Âu” trong Chuỗi chương trình tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu

30-11-2021

Phiên 1: “Global G.A.P – Hộ chiếu tiệp cận thị trường nông phẩm Châu Âu” trong Chuỗi chương trình tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu

Thực hiện Chuỗi chương trình tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, ngày 19/11/2021, Cục Xúc tiến Thương mại và Thương mại Việt Nam tại Vương Quốc Anh đã phối hợp thực hiện Phiên 1 “Global G.A.P – Hộ chiếu tiệp cận thị trường nông phẩm  Châu Âu”

Phiên toàn thể đã diễn ra với các nội dung chính sau:

Thứ nhất, Tiến sỹ Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Giám đốc SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam đã giới thiệu “Thị trường nông sản thế giới: Cơ hội và thách thức”;

Thứ hai, Tiến sỹ Hán Quang Hạnh - Đại học Glasgow - Vương Quốc Anh đã trình bày chuyên đề “Global G.A.P: Những tác dụng đối với nông nghiệp và thương mại nông phẩm; những trở ngại thường gặp đối với nhà sản xuất và giải pháp khắc phục”;

Ảnh: Phiên tư vấn trực tuyến “Global G.A.P – Hộ chiếu tiếp cận thị trường nông phẩm Châu Âu”

Thứ ba, Ông Nguyễn Huy, Chuyên gia Global G.A.P – Eurofins Group cũng đã hướng dẫn chi tiết “Quy trình đăng ký và chứng nhận Global G.A.P; tổ chức nào có thẩm quyền cấp Chứng nhận Global G.A.P? Những nước nào yêu cầu Chứng nhận Global G.A.P đối với nông phẩm”;

Tiếp theo đó phiên toàn thể cũng dành thời gian để các doanh nghiệp trao đổi với diễn giả.

Kết thúc phiên toàn thể, Ban Tổ chức đã tổ chức đã dành rất nhiều thời gian cho phiên tư vấn riêng, dành để tư vấn riêng theo từng nhóm hoặc từng doanh nghiệp cụ thể./.

 


Quế Trâm – P.QLCN