Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

05-12-2022

Phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian qua, Bình Dương là địa phương có thế mạnh về chế biến gỗ và là một trong những địa phương hàng đầu của cả nước về xuất khẩu đồ gỗ. Bình Dương là địa phương dẫn đầu với giá trị đạt 6,12 tỷ USD chiếm tới 43% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 7,6% về giá trị so với năm 2020 (đạt 5,68 tỷ USD chiếm 47,3%). Với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, Bình Dương hiện có 1.215 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (BIFA, 2022). Trong đó, doanh nghiệp trong nước có 905 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 10.839 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 310 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 2,3 tỷ USD. Ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương là một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất. Năm 2021, xuất khẩu ngành gỗ tỉnh Bình Dương chiếm tỷ trọng 18,6% trong kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan … tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng tốt. Tính đến thời điểm hiện nay, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đang tạo ra những lợi thế nhất định đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu, nhất là trong thu hút đầu tư và đơn hàng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực do các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh tìm kiếm hàng hóa thay thế hàng Trung Quốc. Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài nước đến đầu tư.