Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

NGÀNH CÔNG THƯƠNG Thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16-12-2021

NGÀNH CÔNG THƯƠNG Thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Dự án năng lượng mái nhà

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Dương[1] Tính đến tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh đã có 2.097 dự án điện mặt trời mái nhà (bao gồm người dân và doanh nghiệp) được triển khai với tổng công suất khoảng 109.166,8 kWp. Ngành Công Thương đã triển khai thực hiện đánh giá tổng thể sản xuất sạch hơn cho 31 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đồng thời tổ chức 02 Hội thảo phổ biến đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến phương pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Tiếp tục nhân rộng mô hình tăng trưởng xanh, Ngành Công Thương sẽ thực hiện bổ sung các dự án điện mặt trời, năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện mặt trời, quy hoạch năng lượng tái tạo quốc gia hoặc quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khảo sát, thực hiện thủ tục theo quy định để đầu tư các dự án điện mặt trời có công suất lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các lớp tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt mở rộng cho nhiều đối tượng. Nâng số lượng các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm được kiểm toán trên địa bàn tỉnh.