Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương nắm tình hình hoạt động Ngành thép năm 2023

13-01-2023

Ngành Công Thương nắm tình hình hoạt động Ngành thép năm 2023

Bộ Công Thương đã tổ chức Đoàn kiểm tra một số cơ sở sản xuất thép (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương) phục vụ công tác quản lý ngành và nhu cầu nhap thép phế liệu, các biện pháp phòng vệ thương mại và cạnh tranh, thành phần Trưởng đoàn ông Đỗ Nam Bình – Phó trưởng phòng Khoáng sản, luyện kim, Cục Công nghiệp và cùng với chuyên viên của các Cục Công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiểm tra tại tỉnh Bình Dương có đại diện Sở Công Thương Bình Dương Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp cùng dự, vào ngày 12 tháng 01 năm 2023, Đoàn đã Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường nắm  tình hình sản xuất kinh doanh và và tiêu thụ sản phẩm, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ cấu sản phẩm dự án so với thiết kế đã phê duyệt; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương; suất tiêu hao năng lượng, nhu cầu nhập khẩu phế liệu tại Công ty.