Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương Bình Dương triển khai thực hiện tốt công tác Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

31-01-2023

Ngành Công Thương Bình Dương triển khai thực hiện tốt công tác Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Kế hoạch số 6200/KH-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương, 14 doanh nghiệp triển khai tốt chương trình bình ổn thị trường. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ 6.072 tỷ đồng (không tính xăng dầu, thuốc trị bệnh và thiết bị y tế phòng chống dịch), tăng 7% so với Kế hoạch năm 2022, trong đó, giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão là 2.100 tỷ đồng, tăng 1% so với Kế hoạch năm 2022.