Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngăn chặn tình trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

25-03-2022

Theo báo cáo của các địa phương, cả nước đã có 1.109 vụ xâm phạm quyền về nhãn hiệu đã được xử lý với tổng số tiền phạt hơn 13,2 tỷ đồng và gần 300.000 sản phẩm bị xử lý… Đây chỉ là một trong những nỗ lực trong công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) trong thời gian qua.

Chia sẻ về công tác tiếp nhận, xử lý các loại đơn sở hữu công nghiệp, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - cho biết, năm 2021, Cục đã tiếp nhận 131.440 đơn các loại (tăng 4,6% so với năm 2020), bao gồm 75.410 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN và 56.030 các loại đơn và yêu cầu khác.