Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngăn chặn gian lận thương mại, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

01-04-2022

Từ năm 2018 đến nay, trước các diễn biến và thay đổi về chính sách thương mại cũng như căng thẳng, mâu thuẫn thương mại của một số quốc gia, khu vực đã làm xuất hiện hiện tượng gian lận xuất xứ hay lẩn tránh các biện pháp hạn chế thương mại.

Các hành vi về gian lận xuất xứ, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đang ảnh hưởng lớn đến hàng hóa xuất khẩu cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và nhất là khi nền kinh tế đang tham gia, thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA).

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát

Đến nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã là đối tượng của 209 vụ việc điều tra PVTM của nước ngoài. Đặc biệt, số lượng các vụ việc chống lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ nhằm vào hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đang có dấu hiệu tăng lên do một vài nước cho rằng hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu chính được nhập khẩu từ những khu vực đang bị họ áp dụng biện pháp PVTM.