Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

08-07-2020

Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2019. Đây là năm thứ 3 Trung ương tổ chức đánh giá và công bố chỉ số hài lòng. Theo kết quả công bố, Bình Dương dẫn đầu các tỉnh Đông Nam bộ về Chỉ số SIPAS.

Theo báo cáo, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) của tỉnh Bình Dương được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố có kết quả tăng bền vững qua các năm (từ năm 2017 đến năm 2019). Năm 2019 Chỉ số SIPAS của tỉnh đạt 88,02%, xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, xếp hạng 1/8 tỉnh, thành phố trong nhóm các tỉnh Miền Đông Nam Bộ.

Cán bộ trực tại bộ phận "Một cửa" Sở Công Thương Bình Dương

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện 4 trọng tâm:

Thứ nhất, Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức. Cử công chức một cửa thực hiện nhiệm vụ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, có thái độ làm việc chuẩn mực, lịch sự, hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu. Kiên quyết xử lý những trường hợp công chức một cửa cố tình gây khó khăn, cản trở, có biểu hiện tiêu cực trong giải quyết TTHC. Chỉ đạo công chức một cửa cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu của người dân, tổ chức thực hiện TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử. Nghiêm túc thực hiện xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn. Tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, cách làm về cải cách hành chính để cùng chung tay, phối hợp với cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ cải cách, phản ánh đúng, thực chất những mặt đạt được và những điểm còn hạn chế cần khắc phục.

Thứ hai, chủ động rà soát, có phương án đầu tư, nâng cấp, mở rộng Bộ phận Một cửa các cấp được đồng bộ, hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, tổ chức khi liên hệ giải quyết TTHC.

 

Bộ phận "một cửa" tại Trung tâm hành chính tỉnh

 

Thứ ba, tăng cường rà soát, tích cực đơn giản hóa TTHC (quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết). Thường xuyên theo dõi, cập nhật, niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, địa phương khi có sự thay đổi. Cập nhật, công khai và điền mẫu mẫu đơn, tờ khai (trực tiếp, trực tuyến) bằng các hình thức đa dạng, trực quan, sinh động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; hỗ trợ, hướng dẫn TTHC trực tuyến bằng nhiều hình thức phong phú (Cổng dịch vụ công, Zalo, Tổng đài 1022…).  

Thứ tư, kịp thời, tích cực xử lý hoặc phối hợp xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cơ quan kiểm soát TTHC và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương (nếu có) để người dân, tổ chức biết và liên hệ khi có nhu cầu./.


Diệu Hằng - P.KHTCTH

Lượt xem: 1389

Thống kê truy cập

Đang truy cập:129

Tổng truy cập: 472665