Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Năm năm thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

29-03-2023

Năm năm thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực quản lý về vật liệu nổ công nghiệp (viết tắt VLNCN) trên thực tế đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả; quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế trong hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.