Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham gia hội thảo “Chính sách thương mại xúc tiến xuất khẩu Việt Nam và tư vấn Tiếp thị kỹ thuật số” phục vụ xuất khẩu sang thị trường Anh

30-03-2023

Mời tham gia hội thảo “Chính sách thương mại xúc tiến xuất khẩu Việt Nam và tư vấn Tiếp thị kỹ thuật số” phục vụ xuất khẩu sang thị trường Anh

Trong khuôn khDự án Chính sách thương mi và xúc tiến xut khu Vit Nam do Chính phThy Stài tr(sau đây gi tt là Dự án SwissTrade) nhm htrnâng cao năng lc cnh tranh xut khu và tham gia vào chui giá trtoàn cu ca các doanh nghip va và nhVit Nam mt cách bn vng và toàn din, Cc Xúc tiến thương mi và Thương vVit Nam ti Anh phi hp tchc Hi tho Chính sách thương mi xúc tiến xut khu Vit Nam và tư vn Tiếp thkĩ thut số” phc vxut khu sang thtrường Anh.