Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế khu vực tiểu vùng MeKong mở rộng (GML) 2022

13-05-2022

Mời tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế khu vực tiểu vùng MeKong mở rộng (GML) 2022

Từ ngày 22/07/2022 đến ngày 28/07/2022, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tổ chức “Hội chợ thương mại Quốc tế khu vực tiểu vùng MeKong mở rộng (GML) 2022” tại thành phố Đông Hà