Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (India International Cooperative Trade Fairs – IICTF 2019)

12-09-2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp xin thông tin đến Quý cơ quan về Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (India International Cooperative Trade Fairs – IICTF 2019)

Trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2019, nhằm hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng; và tăng cường hợp tác kinh tế, phát triển giao thương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp để tìm hiểu và phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn thế giới nói chung và thị trường Ấn Độ nói riêng.

Nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp xin thông tin đến Quý cơ quan về Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (India International Cooperative Trade Fairs – IICTF 2019) như sau:

Tên Hội chợ: Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (India International Cooperatives Trade Fairs – IICTF 2019)

Thời gian: Từ ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm hội chợ triển lãm PragatiMaidan, New Delhi.

Ngành nghề, lĩnh vực triển lãm: Nông nghiệp, chăn nuôi giá súc, gia cầm, trang trại, nuôi trồng thủ sản, dệt may, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị và công nghệ, chăm sóc sức khỏe,….

Chi phí hỗ trợ

- Nhà nước: Hỗ trợ theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

+ Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tại nước ngoài:Mứchỗ trợ tối đa đối với nội dung quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 8 Quy chế này không quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/1 doanh nghiệp tham gia.


Tuyết Nhung - TTXTĐT,TM &

Thống kê truy cập

Đang truy cập:95

Tổng truy cập: 13940