Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời đăng ký tham gia các khóa đào cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ về hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 năm 2021

12-06-2021

Các khóa đào tạo này do Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu.

Cụ thể:

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ 
 
2. Nội dung: Phổ biến nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2018, đồng thời tư vấn hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2018 trong quá trình sản xuất và kinh doanh.
 
- Mục tiêu:
 
+ Nắm bắt được nhận thức, nhu cầu đào tạo về quản trị rủi ro và hệ thống quản lý rủi ro của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ;
 
+ Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2018 được áp dụng vào doanh nghiệp, sẽ hỗ trợ tích cực cho quản trị doanh nghiệp bằng cách cung cấp thông tin  cho Hội đồng quản trị và Hội đồng doanh nghiệp các rủi ro chủ yếu và các biện pháp cần thực hiện...; (Đăng ký theo mẫu biểu kèm theo).
 
Số lượng học viên:  30 người
 
3. Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu, 
 
4. Thông tin chi tiết và liên hệ: 
 
Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
 
Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy    Mobile: 090.324.8485
Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498
Email: hongthuy247@gmail.com

 

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ được biết và đăng ký gửi danh sách (theo mẫu) về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.


https://moit.gov.vn

Lượt xem: 3555

Thống kê truy cập

Đang truy cập:525

Tổng truy cập: 6365645