Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lịch sử 92 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

24-01-2022

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào về những thành tựu vĩ đại đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc và với dân tộc, ngày nay Đảng ta vô cùng xứng đáng với lời đánh giá của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Gần đây nhất, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đã huy động được sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân... đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát ở những địa phương được xem là “đầu tàu” kinh tế của cả nước, đó cũng là một thắng lợi vẻ vang nữa của Đảng ta, một thắng lợi gian nan trong thời bình.

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên, năm 2021

Để thiết thực góp phần chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Sở Công Thương đã nỗ lực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, chỉ tiêu về chuyên môn đều đạt và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng là điểm nổi bật của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thời gian qua, đã được các cấp ghi nhận. Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ góp phần đưa tỉnh nhà nhanh chóng vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế.

(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xem tại đây).

/documents/296837/1457606/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+-+2022.pdf/f725cdfa-82e4-4e3b-a6d5-2e99f83f44bc

 

 


Công Danh – Văn phòng Sở

Lượt xem: 3352

Thống kê truy cập

Đang truy cập:760

Tổng truy cập: 7363118