Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lễ Kỷ niệm Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

15-03-2023

Lễ Kỷ niệm Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Sáng nay, ngày 15/3/2023, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương phối hợp Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (15-3). Tham dự có các đại biểu:  Nguyễn Thị Ngọc Trang – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;  Trần Thị Thu Hà đại diện Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thương tại Tp. Hồ Chí Minh; Bà Phan Thị Khánh Duyên – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đại diện UBND cấp huyện, các doanh nghiệp, siêu thị và gần 200 các hội viên tiêu biểu của các Chi hội trong tỉnh về tham dự.