Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến góp ý Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương và đề xuất nội dung chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018.

13-06-2017

Trong thời gian qua, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trong việc phối hợp, tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và thực hiện Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong nước và ở nước ngoài.

Trong thời gian qua, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trong việc phối hợp, tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và thực hiện Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong nước và ở nước ngoài.

Qua tổng kết, đánh giá hàng năm, các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh đã góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, kết nối cung cầu và đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được thực hiện một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nội dung như Tháng Thanh niên công nhân, các dịp Lễ, Tết…; Tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp tham gai các chương trình Hội chợ thương mại trong nước; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội ngành hàng tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Các chương trình này, tuy quy mô còn nhỏ nhưng cũng đã góp phần đưa các mặt hàng sản xuất trong nước đến gần hơn với người dân và các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thành công đó, vẫn còn nhiều vấn đề về như: quy mô các chương trình chưa đồng đều, chất lượng tổ chức quảng bá hình ảnh, trang trí, bày trí các gian hàng tại các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và ở nước ngoài còn hạn chế và số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ còn chưa tương xứng với khả năng, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh.

Do vậy, Trung tâm đã xây dựng dự thảo điều chỉnh nội dung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với thị trường trong nước và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiếp cận thị trường.

Song song đó, nhằm chuẩn bị tốt nội dung chương trình Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước năm 2018 để tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; Trung tâm Xúc tiến thương mại đề nghị các Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn Tỉnh đóng góp ý kiến về hai nội dung sau:

  1. Góp ý nội dung Dự thảo – Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương;
  2. Đề xuất nội dung chương trình Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước năm 2018.

Trên tinh thần đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại mong muốn nhận được nhiều góp ý, đề xuất của Quý doanh nghiệp; từ đó, làm cơ sở tổng hợp, đánh giá, tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương trình các cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định.

Mọi thông tin góp ý, đề xuất vui lòng gửi về Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương – Địa chỉ: Số 03 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương; Số điện thoại: 0650 3898 287 (270 3898 287)/Fax: 0650 3898 286 (270 3898 286)/ Điện thoại di động: 0913 860 407 – Ông Trần Thiện Minh/Email: tranthienminh2006@gmail.com, trước Thứ Sáu , ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Trân trọng./.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:75

Tổng truy cập: 13854