Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

20-03-2020

CMSC Từ ngày 22/3/2020, Sở Công thương không thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm.

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Người lao động thực hiện kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm

 

Căn cứ quy định tại Khoản 5 và Khoản 9, Điều 10, Nghị định 17/2020/NĐ-CP, từ ngày 22/3/2020, Sở Công thương không thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương nghiên cứu và thực hiện các quy định tại Chương IV – Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương song song với các quy định trước đó về an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương Bình Dương để được hướng dẫn và giải đáp./.


Quế Trâm

Tài liệu đính kèm: NĐ17.pdf

Lượt xem: 594

Thống kê truy cập

Đang truy cập:279

Tổng truy cập: 1433892